Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge fungerer som en traditionel dyreklinik med den store forskel, at det foregår i hjemmet. At komme i hjemmet giver ro og mindsker stress af kæledyret, hvilket totalt set giver en bedre klinisk undersøgelse. Derudover giver den fordel, at man ser jeres kæledyr i dets naturlige omgivelser og kan observere dets naturlige adfærd og evt have en dialog om dette. Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge foretager ligeledes mindre kirurgiske indgreb, herunder fx. skader efter slåskampe, fjernelse af mindre knuder, kastration af kat foruden der laves tandrensninger/udtagning af tænder. Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge samarbejder med større og specialiserede dyreklinikker og -hospitaler, som der henvises til, hvis det vurderes indiceret at gå videre med en lidelse. Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge har et mindre laboratorium og tilbyder undersøgelse for hjerte-/lungeorm, urinanlyse, undersøgelse for parasitter i huden mv. Al dialog foregår direkte mellem ejer og dyrlæge, Cathrine Elmegaard Ræder, dvs der er ingen mellemled. Hvis I har spørgsmål, eller der er noget, der er uklart, må I ikke tøve med kontakte mig – ring/skriv (mail/sms). I har et svar inden for 24 timer i hverdagene.

Sundhedsundersøgelse

Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge laver en grundig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr,
hvor dyret gennemgås fra hoved til hale. Tænder gennemgåes grundigt og ører, pels, poter,
hjerte og lunger undersøges og lyttes på. Derudover berører vi faste emner til
sundshedsundersøgelsen som korrekt fodring, adfærd og alder/-eller racebetingede
lidelser. Jeg arbejder systematisk og problemorienteret med fokus på det enkelte kæledyrs
behov. Desuden lytter jeg til jeres behov og beskrivelse af evt udfordringer/ændringer i
adfærd, vaner mv. På baggrund heraf vælger jeg, om det er relevant at følge op – enten
telefonisk eller med en kontrol (konsultation – kontrol).

Tandrensning

Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge tilbyder tandrensning med ultralyd og efterfølgende
polering i eget hjem. Ved tandrensningen gennemgås tænderne grundigt. Når jeres
hund/kat ligger til opvågning, gennemgår jeg tænderne med jer. Hvis det er aktuelt at
trække en tand/tænder ud, kalder jeg på jer, medmindre andet er aftalt. Desuden
samarbejder holder jeg mig opdateret om nyeste viden og teknikker på området og
efteruddanner mig løbende, foruden jeg sparrer med og henviser til en af de fire
tandspecialister i Danmark (dyrlæge med speciale i tænder), når det er relevant.
Der afsættes to timer til behandlingen inkl opvågning.
Rent praktisk foregår tandrensningen således, at jeg kommer hjem til jer, får hilst og kigget
jeres dyr i munden og lyttet på hunden/katten inden bedøvelsen. Ofte har jeg tilset jeres
kæledyr forinden og kender til behovene. Andre gange er det første gang, jeg ser jeres
kæledyr og så foretages et kort sundhedstjek for at få overblik og for at sikre, kæledyret er
egnet til bedøvelsen.
Selve behandlingen foregår ofte i køkkenet eller på et spisestuebord. Jeres kæledyr er i
narkose under behandlingen og i forbindelse med bedøvelsen er det fint, hvis I sidder med
jeres kæledyr til hun/han sover. Så beder jeg jer om at tage en kaffe i et separat rum. Jeg
siger til, når jeg er færdig og kalder undervejs, hvis det er nødvendigt med en dialog.
Kløer bliver altid klippet uden ekstra beregning. Hvis ejer beder om at få kløerne klippet
kort, så de skal brændes, kan det også klares og koster 150kr.

Akut opstået sygdom

Akut opstået sygdom er som ordet antyder stortset alt andet end det årlige sundhedsundersøgelse. Det kan være opkast, diarre, kløe, smerter i ben, sår, pludselige øjenskader, krampeanfald mv. Dette er blot nogle af lidelserne, der kan opstå akut. Det kan være rart at få dyrlægen hjem, da dyret i forvejen er stresset og derfor ikke har brug for yderligere stress i forbindelse med transport. Dog - og hvis det vurderes nødvendigt med yderligere undersøgelser - samarbejder klinikken med større og specialiserede hospitaler. Hoste kan være alvorligt og bør tjekkes. Fyn oplever stigende forekomst af hjerte-/lungeorm. Ejere kan også opleve, at kæledyret er begyndt at hoste (med eller uden indhold), foruden ejere kan opleve, at kæledyret pludselig virker mere træt i forbindelse med leg og gåture. I disse tilfælde er det absolut relevant at undersøge for hjerte- lungeorm. Sygdommen undersøges i afføringen. Det gøres ved, at ejer opsamler en omgang afføring dagligt i på hinanden tre følgende dage (fx lørdag, søndag, mandag). Afføringen hentes inden kl 15 af dyrlægen (ejer behøver ikke være hjemme). Herefter undersøges afføringen grundigt i laboratoriet. Svaret ligger klar to dage efter. Derudover kan ejere opleve lopper eller, at der er orme i afføringen. Indvoldsorme kan give vommet mave, diarre, opkast, hoste og hikke. Dyrlægen skal kontaktes og kæledyret behandles.

Adfærdsterapi

Dit kæledyrs adfærd kan nogle gange være en udfordring – både for jer som ejere og for
kæledyret selv. Der kan være tale om renlighedsproblemer, gøen, angst, bideri, aggression
og ulydighed. Jeg tilbyder rådgivning og egentlige terapiforløb. Det er absolut relevant at
afdække, om adfærdsændring skyldes sygdom eller andre forhold. Vi tager en indledende
samtale for at vurdere kæledyrets behov og jeres holdning, og sammen lægger vi en plan
for et kortere eller længere forløb. Det vil altid være et individuelt forløb, og vi vil være i tæt
dialog. Nogle gange kræver en ændring i adfærd kun små justeringer; andre gange større.
Fælles er, at vi sammen ændrer på nogle mønstre, foruden der undersøges for evt sygdom.
Hvis jeg vurderer, det kræver mere end mine kompetencer, henviser jeg til en dyrlæge med
speciale i adfærd.

Vaccinationer

Jeg tilbyder alle former for vaccination. Vaccinationsprogrammet for jeres kæledyr
afhænger i høj grad af livsstil og miljøpåvirkning. Ud fra dette rådgiver jeg jer, således at
jeres kæledyr får den rigtige vaccination. I 2019 oplevede i en stigning i antallet af
kennelhoste. Derfor er min anbefaling, at hunde – udover standardvaccinen – også
vaccineres mod kennelhoste.

Rejse med kæledyr

En del holder af at tage deres kæledyr med på ferie. Og det kan som ofte også lade sig
gøre.
Reglerne er klare:
Rejse inden for EU kræver pas, chip og rabiesvaccination. Obs ved opstart af
rabiesvaccination, må dyret først rejse 21 dage efter vaccination. Rabiesvaccination gælder
i tre år, og det anbefales derfor at holde den ved lige.
Rejse uden for EU er landeafhængigt.
Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge udsteder pas og kan gøre jeres kæledyr rejseklar.
Samtlige regler fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Rejse uden for EU er landeafhængigt.

Vedbæk Mobildyrlæge udsteder pas og kan gøre jeres kæledyr rejseklar.

 

Samtlige regler fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

 

Uddybende

Læs mere på www.fvst.dk, hvis du skal rejse til udlandet med dit kæledyr. Hvert land har
deres egne regler for indførsel af kæledyr.
Skal hunden med sydpå i ferien, er det være en god ide at få den vaccineret mod
sygdommen Leismaniose. Leismaniose er en sygdom, der opstår ved, at hunden bliver
stukket af en lille flue (ikke at forveksle med myg). Insektet overfører en parasit i hundens
blod. Den findes i de sydeuropæiske lande som Italien, Spanien og Grækenland. Parasitten
trænger ind i cellerne på hunden, og symptomerne vil typisk være mangel på ædelyst, feber
on/off, hårtab omkring øjnene og træthed. Sygdommen er uhelbredelig. I Danmark er
sygdommen oftest set i forbindelse med græske gadehunde, der er kommet til Danmark
eller andre hunde importeret syd fra.Hunden kan vaccineres mod sygdommen med
vaccinen CaniLeish, der produceres af firmaet Virbac. Vaccinationen skal forberedes i god
tid før afrejsen. Hunden skal have 3 injektioner med 3 ugers mellemrum for at opnå
immunitet. Herefter skal hunden vaccineres en gang hvert år for at opretholde immuniteten.
Hunden skal være mindst 6 måneder, før den vaccineres. Man bør kun vaccinere sunde og
raske hunde mod Leismaniose. Derfor skal hunden have en grundig
sundhedsundersøgelse inden vaccinationen. Har hunden aldrig været sydpå, kan
vaccinationen derfor uden problemer gives. Har hunden været sydpå og/eller er under
mistanke for at have sygdommen, anbefales det at hundes testes med en blodprøve, før
vaccinationen gives.

Allergi/hudproblemer

En del dyr lider desværre af allergi. Og det kan være voldsomt invaliderende for det enkelte
kæledyr og kræver ofte behandling af forskellig. Symptomer kan ses som kløe, rødme,
større eller mindre plamager med udslæt eller hårløshed, øreproblemer og sår som følge af
kløen. Kæledyret slikker ofte i områderne, hvilket forværrer tilstanden. Allergi er derfor
noget, der skal tages alvorligt, og som der skal holdes øje med.
Ofte hører jeg ejere give udtryk for, at deres kældedyr slikker poter og at det er normalt for
racen. Til det plejer jeg at svare “det er måske normalt for racen men det er ikke normalt.” I
det ligger der, at det aldrig er normal adfærd, at dyr slikker meget i deres poter. De slikker i
poterne, hvis der er noget galt. Og det bør undersøges, sörligt fordi det er generende. Jeg
plejer at sammenligne det med at vi har 100 myggestik, der både kløer og svier.
Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge samarbejder med en dyrlæge med speciale i
hudsygdomme, hvis testning og yderligere udredning er vejen frem.

Om tænder

En sund mund består af hvide glatte tænder, et lyserødt let fugtigt tandkød og ånden må
ikke være ildelugtende. Tandsættet indeholder hos en hund 42 tænder og hos kat 30
tænder. Undersøgelser har vist at 80 % af vores kældedyr over 2 år har en lidelse i
mundhulen. Disse lidelser kan ofte være forbundet med stor gene eller smerte og krøver
derfor behandling.
Typisk ser vi problemer med tandsten, tandkødsbetændelse, tandresorptioner eller slid og
knækkede tænder fporuden fejlstilling. Det årlige sundhedseftersyn er derfor vigtigt, idet jeg
undersøger mundhulen grundigt.
Hjemme kan man holde øje med og kontakte dyrlægen, hvis man oplever:
• Ildelugtende ånde
• Problemer med at tygge, undgår tyggeben og/eller tørkost
• Nedsat appetit.
• Savlen.
• Hævelser på næseryg eller under øjne.
• Rødt tandkød, blødninger eller mørke belægninger på tænderne.
• Knækkede/frakturerede tænder.
• Hunden eller katten gnider poterne mod hovedet – eller hovedet gnides mod underlaget.
• Adfærdsændringer, fx aggressioner og inaktivitet.
Mange dyr viser ingen eller kun svage tegn på smerter og ubehag – selv ved alvorlige og
omfattende tand og tandkødsproblemer. Problemets påvirkning af dyret bliver ofte først
rigtig tydeligt, når dyret efter behandlingen bliver meget mere aktiv og virker bedre tilpas.
Plak aflejres naturligt og er belægninger på overfladen af tænderne. Plak består
hovedsageligt af bakterier og sidder som en hvid film overalt på tænderne, hvor den ikke
fjernes mekanisk af tunge eller hårde fødeemner (f. eks tyggeben). Hvor plakken ikke
fjernes, kan kalk fra spyttet bindes hertil, og dette ses nu som hårde tandsten (gullige/brune
belægninger). Tandsten har en ru overflade, og er derfor godt til at binde yderligere plak og
også foderrester.
Bakterierne i plakken inficerer tandkødet og giver tandkødsbetændelse, der ses som en
rødlig linie på tandkødsranden. Det kan føre til paradentose og løse tænder. Og det gør
ondt.
Bakterierne sidder også i den lille lomme, der findes mellem tand og tandkød, og her kan
de, hvis de lades uforstyrret, være årsag til nedbrydning af de små bånd der binder tanden
til kæben.
Senere i forløbet nedbrydes også knoglevævet omkring tanden. Denne tilstand med tab af
tandens fæste og nedbrydning af knoglen omkring tanden kaldes parodentose. Hos nogle
katte kan tandkødsbetændelsen udvikle sig meget voldsomt, og infektionen kan brede sig til
slimhinderne i mund og hals. Main Coon katte og blandinger heraf er oftere end andre katte,
ramt af mere alvorlige mundhulebetændelser.
Bakterierne kan også spredes fra mundhulen til blodbanen, og være årsag til sygdom andre
steder i kroppen, f.eks. lever, nyre og på hjerteklapperne. Kroniske infektioner i mundhulen,
som tandkødsbetændelse er også en belastning for immunsystemet. Det er derfor vigtigt
for at undgå følgesygdomme til dårlig mundhygiejne, at få fjernet tandsten og plak fra
tænderne, ikke mindst det som sidder i tandkødslommerne, og ikke er synligt med det blotte
øje. Når parodentose er er fremadskridende sygdom, er det vigtigt at få fjernet tandstenen
hurtigst muligt og med hyppige gentagelser.
Tilbageholdte mælketænder er et almindeligt forekommende problem hos hunde og ses til
tider også hos katte. Tilbageholdte mælketænder opstår når mælketanden bliver siddende
også efter frembrud af den blivende tand. Som en god tommelfingerregel bør mælketanden
tabes eller sidde løs, når den blivende tand når samme længde som mælketanden. Hvis
den blivende tand får en forkert tandstilling, kan mælketanden med fordel fjernes
tidligere. Fjernes en tilbageholdt mælketand ikke kan denne forårsage at den blivende tand
ikke kan finde sin korrekte position, ligesom der ofte opstår tandsten og
tandkødsbetændelse imellem de dobbelte hjørnetænder hvis mælketanden for lov til, at
blive siddende i længere tid.
Tandskade r er ret almindelige hos katte og hunde. Oftest drejer det sig om hjørnetænderne
som fraktureres ved fald, påkørsler, slagsmål m.m. Når man opdager en brækket tand på sit
kæledyr, er det vigtigt at reagere hurtigt, især hvis der er tale om hjørnetænder eller
kindtænder, som man ønsker at bevare. Dybest set kan der gøres to ting ved knækkede
tænder; de kan repareres eller trækkes ud. Men det er vigtigt at reagerer hurtigt, fordi en
knækket tand kan gøre temmeligt ondt eller vil gøre det på sigt, da nerven er eller vil blive
blotlagt. Derudover har tanden bedre chancer for at klare sig, hvis man håndterer det
hurtigt.
Hvis en alvorlig tandskade (dvs. med åbning til tandens indre) opdages indenfor de første
48 timer, er det muligt at repare tanden (man laver en vital overkapning og en
plastikfyldning i tanden, og derved bevare den levende). Er skaden på tanden ældre en
dette, vil infektion og nedbrydning af kar og nerver i tandens indre, have forårsaget så
meget skade, at man er nødt til at rodbehandle eller trække tanden ud. Behandles eller
fjernes tanden ikke, kan bakterier fra mundhulen vandre op igennem tandens indre, og
forårsage infektion og bylddannelse ved roden af tanden. I den akutte fase er en fraktureret
tand ofte meget smertefuld, og katten eller hunden vil ofte undgå brug af tanden. Når
nerven i tanden efter nogle uger er død, vil smerten ændre karakter, og vare en mere
konstant ”dump” smerte i kæben. Smerten gør herefter lige ondt, uanset om tanden bruges
eller ej, hvilket går det svært for kattens ejer at opdage
Det er vigtigt at dyrene får lov at bruge deres tænder, det hjælper med at holde plak og
tandstensdannelse væk. Man bør dog være meget opmærksom på, at undgå nedslidning af
tænderne.
Nedslidning af tænderne opstår ofte, hvis hunden er glad for at bære på sten eller lege
med bolde med sand. Især kan en sandet tennisbold give kraftigt slid på tænderne. Når
tanden bliver slidt igennem emaljen, mindskes tandens styrke, og den er i risiko for at
knække. Hvis tanden slides hurtigt, kan der slides igennem til pulpaen, som er det indre af
tanden, hvor kar og nerver er placeret. Når det indre af tanden kommer i kontakt med
bakterier fra mundhulen, opstår der hurtigt infektion i tanden. Dette er smertefuldt, og
nerven i tanden dør. I denne situation vil man være nødt til at rodbehandle eller trække
tanden ud.
Så det korte råd er – husk at få tjekket tænderne grundigt og hold selv øje derhjemme.

Operationer

Sydfyn- og Øhavets Mobildyrlæge tilbyder mindre kirurgiske indgreb både planlagte og
mere akutte, herunder sårskader, fjernelse af mindre knuder, kastration af kat og
tandbehandling.